Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Pyetje mbi Kapitullin 16 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

a) Shpjegoni çfarë kuptojmë me fluks magnetik 1 Wb.

b) Figura 16.29 paraqet si ndryshon me kohën induksioni magnetik në një bobinë me 240 mbështjella dhe sipërfaqe të prerjes tërthore 1.2×1041.2\times10^{-4} m2^2.

  1. Përcaktoni shpejtësinë maksimale të ndryshimit të fluksit në bobinë.
  2. Përcaktoni forcën elektromotore të induktuar në bobinë.
  3. Skiconi një grafik që tregon si ndryshon me kohën forca elektromotore e induktuar. Vendosni vlerat në boshtet e kohës dhe f.e.m.