Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 9

Zgjidhja e ushtrimit 9 të mësimit Pyetje mbi Kapitullin 16 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

a) Formuloni ligjin e Lencit dhe shpjegoni si do ta demonstronit atë me ndihmën e një bobine dhe një magneti. Tregoni çfarë aparatësh të tjera do t'ju duhen.

b) Frenat e një automjeti konsistojnë në një disk alumini i vendosur në boshtin e rrotës (figura 16.32). Elektromagnetët bëjnë që në disk të induktohet forcë elektromotore.

  1. Shpjegoni si ndodh që induktimi i një f.e.m. e ngadalëson automjetin.
  2. Shpjegoni pse efekti frenues rritet me rritjen e shpejtësisë së automjetit.