Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit Pyetje mbi Kapitullin 17 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

Intensiteti i një rryme alternative jepet nga ekuacioni I=2sin50πtI=2\sin50\pi t (në Amperë).

  1. Sa është intensiteti maksimal i rrymës?
  2. Sa është frekuenca e rrymës?
  3. Skiconi grafikun që paraqet dy cikle të rrymës. Shënoni vlerat e madhësive në boshte.
  4. Llogaritni intensitetin efektiv të rrymës dhe vendoseni këtë në grafik.
  5. Gjeni dy çaste të kohës për të cilat I=IefI=I_{\text{ef}}.