Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Pyetje mbi Kapitullin 17 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

a) Cila është lidhja ndërmjet intensitetit maksimal dhe atij efektiv të rrymës sinusoidale.

b) Intensiteti i rrymës së vazhduar në një rezistencë është 2.0 A. Kur e njejta rezistencë lidhet me një burim alternativ, vlera maksimale e intensitetit të rrymës në të është 2.0 A. Nxehtësitë e çliruara në dy rastet janë të ndryshme.

  1. Shpjegoni pse këto dy nxehtësi janë të ndryshme dhe thoni cila është më e madhe.
  2. Llogaritni raportin e fuqisë së zhvilluar nga rryma e vazhduar dhe nga ajo alternative.

c) Tregoni një avantazh të përdorimit të rrymës alternative në shtëpi.