Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit 1.1 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Shumë njerëz gatuajnë me gaz natyror, i cili është kryesisht metan, CH4\text{CH}_4. Barazimi për djegien e tij është:

CH4(g)+2O2(g)CO2(g)+2H2O(l)\text{CH}_{4\text{(g)}} + 2\text{O}_{2\text{(g)}} \rarr \text{CO}_{2\text{(g)}}+ 2\text{H}_2\text{O}_{\text{(l)}}

Shpjegoni pse ky bashkëveprim është një reaksion redoks.