Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit Kontrolli i kapitullit 1 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Nëse një substancë gjatë një reaksioni merr oksigjen, ajo oksidohet. Nëse jep oksigjen, substanca reduktohet. Oksidimi dhe reduktimi zhvillohen gjithmonë së bashku, pra, nëse një substancë oksidohet, tjetra reduktohet.

a) Së pari, shkruani me fjalë çdo reaksion redoks nga A në F, të dhënë më poshtë.

b) Më pas përcaktoni substancën që është oksiduar dhe atë që është reduktuar në secilin reaksion.

  1. Ca(ng)\text{Ca}_{\text{(ng)}} ++ O2(g)\text{O}_{2\text{(g)}} \rarr 2CaO(ng)\text{2CaO}_{\text{(ng)}}
  2. 2CO(g)\text{2CO}_{\text{(g)}} ++ O2(g)\text{O}_{2\text{(g)}} \rarr 2CO2(g)\text{2CO}_{2\text{(g)}}
  3. CH4(g)\text{CH}_{4\text{(g)}} ++ 2O2(g)\text{2O}_{2\text{(g)}} \rarr CO2(g)\text{CO}_{2\text{(g)}} ++ 2H2O(l)\text{2H}_{2}\text{O}_{\text{(l)}}
  4. 2CuO(ng)\text{2CuO}_{\text{(ng)}} ++ C(ng)\text{C}_{\text{(ng)}} \rarr 2Cu(ng)\text{2Cu}_{\text{(ng)}} ++ CO2(g)\text{CO}_{2\text{(g)}}
  5. 4Fe(ng)\text{4Fe}_{\text{(ng)}} ++ 3O2(g)\text{3O}_{2\text{(g)}} \rarr 2Fe2O3(ng)\text{2Fe}_{2}\text{O}_{3\text{(ng)}}
  6. Fe2O3(ng)\text{Fe}_{2}\text{O}_{3\text{(ng)}} ++ 3CO(g)\text{3CO}_{\text{(g)}} \rarr 2Fe(ng)\text{2Fe}_{\text{(ng)}} ++ 3CO2(g)\text{3CO}_{2\text{(g)}}