Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit Kontrolli i kapitullit 1 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

a) Cili nga këto reaksione është redoks? Shpjegoni pse.

  1. 2Mg(ng)\text{2Mg}_{\text{(ng)}} ++ CO2(g)\text{CO}_{2\text{(g)}} \rarr 2MgO(ng)\text{2MgO}_{\text{(ng)}} ++ C(ng)\text{C}_{\text{(ng)}}
  2. SiO2(ng)\text{SiO}_{2\text{(ng)}} ++ C(ng)\text{C}_{\text{(ng)}} \rarr Si(ng)\text{Si}_{\text{(ng)}} ++ CO2(g)\text{CO}_{2\text{(g)}}
  3. NaOH(uj)\text{NaOH}_{\text{(uj)}} ++ HCl(uj)\text{HCl}_{\text{(uj)}} \rarr NaCl(uj)\text{NaCl}_{\text{(uj)}} ++ H2O(l)\text{H}_{2}\text{O}_{\text{(l)}}
  4. Fe(ng)\text{Fe}_{\text{(ng)}} ++ CuO(ng)\text{CuO}_{\text{(ng)}} \rarr FeO(ng)\text{FeO}_{\text{(ng)}} ++ Cu(ng)\text{Cu}_{\text{(ng)}}
  5. C(ng)\text{C}_{\text{(ng)}} ++ PbO(ng)\text{PbO}_{\text{(ng)}} \rarr CO(g)\text{CO}_{\text{(g)}} ++ Pb(ng)\text{Pb}_{\text{(ng)}}

b) Për secilin reaksion redoks tregoni:

  1. Cila substancë oksidohet?
  2. Cila substancë reduktohet?