Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Kontrolli i kapitullit 1 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Jodi nxirret nga algat duke përdorur peroksid hidrogjeni të acidfikuar sipas reaksionit të mëposhtëm redoks.

2I(uj)\text{2I}^{-}_{\text{(uj)}} ++ H2O2(uj)\text{H}_{2}\text{O}_{2\text{(uj)}} ++ 2H(uj)+\text{2H}^{+}_{\text{(uj)}} \rarr I2(uj)\text{I}_{2\text{(uj)}} ++ 2H2O(l)\text{2H}_{2}\text{O}_{\text{(l)}}

  1. Cili është numri i oksidimit i jodit te algat?
  2. Gjatë këtij reaksioni kemi ndryshim ngjyre. Pse?
  3. i) Çfarë ndodh me jonin jodur, oksidohet apo reduktohet?; ii) Shkruani gjysmëbarazimin për këtë ndryshim.
  4. Te peroksidi i hidrogjenit, numri i oksididimit i hidrogjenit është +1.; i) Cili është numri i oksidimit i oksigjenit te peroksidi i hidrogjenit?; ii)Si ndryshon numri i oksidimit i oksigjenit gjatë këtij reaksioni?; iii) Kopjoni në fletore dhe plotësoni këtë gjysmëbarazim për peroksidin e hidrogjenit: