Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit Kontrolli i kapitullit 3 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

  1. Renditni metalet e tabelës së mësipërme sipas rednit rritës të dendësisë.
  2. i) Çfarë kuptoni me termin dendësi?; ii) Një bllok metali e ka vëllimin 20 cm3 dhe masën 158 g. Cili është ky metal?
  3. Renditni metalet e mësipërme sipas shkallës së aktivitetit.
  4. i) Metali më aktiv në listë e ka dendësinë ...; ii) Metali më pak aktiv e ka dendësinë ...; iii) A ju duket se ka lidhje midis dendësisë dhe aktivitetit? Nëse ka, cila është?
  5. Përdorimi i metaleve me dendësi të ulët për prodhimin e makinave kursen fonde në karburante dhe në riparimin e rrugëve. Shpjegoni përse.
  6. Në tabelën e mësipërme, cili nga metalet me dendësi të ulët është më i përshtatshmi për makinat? Përse? Jepni tri arsye.