Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Kontrolli i kapitullit 3 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Kur magnezi dhe oksidi i bakrit (II) nxehen bashkë, ndodh reaksioni redoks:

Mg(ng)+CuO(ng)MgO(ng)+Cu(ng)\text{Mg}_{\text{(ng)}} + \text{CuO(ng)} \rarr \text{MgO}_{\text{(ng)}} + \text{Cu}_{\text{(ng)}}

  1. Çfarë kuptimi ka termi redoks?
  2. Për reaksionin e mësipërm, emërtoni: i) elementin reduktues; ii) elementin oksidues.
  3. Përshkruani transferimin e elektroneve në reaksion.
  4. Shpjegoni sa më hollësisht përse nuk ndodh reaksioni i zhdrejtë.
  5. i) Emërtoni një metal që mund ta marrë oksigjenin nga oksidi i magnezit.; ii) A merr apo jep elektrone më lehtë se magnezi ky metal?