Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit Kontrolli i kapitullit 4 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Në tabelën e mëposhtme jepen të dhënat për të nxjerrjen e tri metaleve të ndryshme nga xeherorët e tyre.

  1. Përmendni: i) emrin kimik të çdo përbërje të tabelës; ii) emrat e zakonshëm të tre xeherorëve
  2. Renditni tri metalet sipas shkallës së aktivitetit.
  3. i) Si nxirren dy metalet më aktive nga xeherorët e tyre?; ii) Shpjegoni përse ky reaksion quhet reduktim i xeherorëve.
  4. i) Si nxirret nga xeherori i tij metali më pak aktiv? ; ii) Përse nuk mund të përdoret kjo metodë për metalet më aktive?
  5. Cilën nga metodat do të përdornit për të nxjerrë: i) kaliumin; ii) plumbin; iii) magnezin
  6. Ari gjendet i lirë në koren e Tokës. Shpjegoni çfarë kuptoni me termin i lirë.
  7. Ku duhet vendosur ari në rënditjen e pyetjes b?
  8. Përmendni emrin e një metali tjetër që në natyrë gjendet i lirë.