Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit Kontrolli i kapitullit 4 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Diagrami më sipër tregon fazat e përfitimit të bakrit nga një xeheror i varfër. Xeherori përmban sulfur bakri (II), CuS\text{CuS}. Ai mund të përmbajë edhe sasi të vogla argjendi, ari, platini, hekuri, kadmiumi, zinku dhe arseniku.

  1. Çfarë përmban xeherori i bakrit?
  2. Çfarë kuptoni me termin xeheror i varfër?
  3. i) Sa kg pastërti largohen për çdo ton në fazën 1? ; ii) Sa përqind e mineralit në B nxirret si bakër i pastër?
  4. Përse mund të jetë ekonomike nxjerrja e bakrit nga nje xeheror i varfër si ky?
  5. i) Ç'lloj reaksioni ndodh në fazën 2? ; ii) Me çfarë mund të veprojë xeherori i bakrit për të përftuar metalin?
  6. i) Cili proces ndodh në fazën 3 për të pastruar metalin? ; ii) Sa do të jetë kostoja kryesore e këtij procesi? ; iii) Përveç bakrit të pastër, ky proces mund të prodhojë substanca të tjera të vlefshme. Shpjegoni përse dhe ku mund të gjenden ato.
  7. Renditni disa nga problemet mjedisore që mund të lindin duke kaluar nga gjendja A tek ajo D.