Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Kontrolli i kapitullit 4 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Zinku dhe plumbi përftohen nga xeherorë që përmbajnë vetëm metal dhe squfur në raportin molar 1:1.

  1. Përmendni emrat e përbërjeve në këta xeherorë.
  2. Shkruani formulat e tyre.
  3. Në procesin e nxjerrjes së metalit, përbërjet kaurdisen në ajër të bollshëm për të përftuar oksidin e metalit. Squfuri formon dioksidin e squfurit.; i) Shkruani reaksionet që ndodhin gjatë kaurdisjes së xeherorëve.; ii) Çfarë lloje reaksionesh janë ato?; iii) Gjatë mbledhjes së dioksidit të squfurit që prodhohet, duhet bërë kujdes. Shpjegoni përse.
  4. Më pas, oksidi mund të nxehet me koks (karbon) për të përftuar metalin dhe oksidin e karbonit.; i) Shkruani barazimet e reaksioneve të pikës C.; ii) Cila substancë reduktohet në këto reaksione?