Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 8

Zgjidhja e ushtrimit 8 të mësimit Kontrolli i kapitullit 5 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Në marmitat katalitike që përdoren në makinat moderne, oksidi i karbonit dhe oksidet e azotit shndërrohen në substanca të tjera të padëmshme.

  1. i) Si mund të shndërrohet oksidi i karbonit? ii) Përmendni një nga efektet negative të dioksidit të azotit.
  2. Çfarë kuptoni me termin reaksion katalitik?
  3. Gjatë reaksionit, në marmitën katalitike oksidi i azotit (II) NO\text{NO} vepron me oksidin e karbonit (II) duke formuar azot të lirë dhe dioksid karboni. Shkruani barazimin kimik të reaksionit.