Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Kontrolli i kapitullit 6 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Lënda e djegshme gaz natyror është kryesisht metan. Djegia e tij në oksigjen është një reaksion ekzotermik:

CH4(g)+2O2(g)CO2(g)+2H2O(l)\text{CH}_{4(g)} + 2\text{O}_{2(g)} \rarr \text{CO}_{2(g)} + 2\text{H}_{2}\text{O}_{(l)}

  1. Shpjegoni me anë të këputjes dhe krijimit të lidhjeve, pse ky reaksion është ekzotermik.
  2. i) Kopjoni dhe plotësoni këtë diagram energjie për reaksionin, duke treguar: A) ndryshimin e përgjithshëm energjetik; B) energjinë e nevojshme për të këputur lidhjet; C) energjinë e çliruar nga formimi i lidhjeve të reja.; ii) Metani nuk digjet në ajër, nëse nuk shkaktohet një shkëndijë ose flakë. Pse?
  3. Kur 1 mol metani digjet në oksigjen, ndryshimi energjetik është 890-890 kJ. i) Çfarë do të thotë shenja -?; ii) Cila fjalë përshkruan një reaksion me këtë lloj ndryshimi energjetik?
  4. Sa energji çlirohet kur digjet 1 gram metan? (ArC=12\text{A}_{\text{r}}\text{C} = 12, H=1\text{H} = 1.)