Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit Kontrolli i kapitullit 6 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Një pllakë bakri dhe një pllakë magnezi u pastruan me letër smerili dhe pastaj u lidhën siç tregohet më poshtë. Llamba u ndez.

  1. Pse u pastruan metalet?
  2. Emërtoni elektrolitin e përdorur.
  3. Shpjegoni pse u ndez llamba.
  4. Cili metal jep elektrone në qark?
  5. Në këtë vendosje, energjia ndryshon nga një formë në tjetrën. Shpjegoni pse.
  6. Si quhet kjo lloj vendosjeje?
  7. Argumentoni pse vendosja e mësipërme nuk mund të përdoret si bateri për elektrik dore.