Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 7

Zgjidhja e ushtrimit 7 të mësimit Kontrolli i kapitullit 6 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Hidrogjeni dhe bromi hyjnë në reaksion të prapësueshëm:

H2(g)+Br22HBr(g)\text{H}_{2(g)} + \text{Br}_{2} \leftrightharpoons 2\text{HBr}_{(g)}

  1. Tregoni cili prej veprimeve të mëposhtme do të favorizojë formimin e bromurit të hidrogjenit: i) shtimi i hidrogjenit; ii) pakësimi i bromit; iii) largimi i bromurit të hidrogjenit pasi formohet.
  2. Shpjegoni pse rritja e trysnisë nuk ndikon mbi sasinë e produktit të formuar.
  3. Megjithatë, në industri përdoret trysni e lartë në reaksione të tilla. Argumentoni përse.