Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 8

Zgjidhja e ushtrimit 8 të mësimit Kontrolli i kapitullit 6 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Amoniaku përftohet nga azoti dhe hidrogjeni. Ndryshimi energjetik për reaksionin është 92-92 kJ/mol. Reaksioni është i prapësueshëm dhe vendoset ekuilibri.

  1. Shkruani barazimin për reaksionin.
  2. Reaksioni i drejtë është endotermik apo ekzotermik? Argumentoni provat tuaja.
  3. Shpjegoni pse prodhimi i amoniakut: i) rritet nëse rritim trysninë; ii) ulet nëse rritim temperaturën.
  4. Si ndikon në rendimentin e prodhimit të amoniakut rritja: i) e trysnisë; ii) e temperaturës?
  5. Pse reaksioni zhvillohet në 450°C450\degree\text{C} dhe jo në një temperaturë më të ulët?