Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit Kontrolli i kapitullit 7 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Magnezi veproi me acidin klorhidrik të holluar. Në tabelën e mëposhtme janë shënuar vlerat e vëllimit të hidrogjenit të prodhuar, të matura për çdo minutë:

  1. Çfarë kuptoni me termat acid me tepricë?
  2. Ndërtoni grafikun e rezultateve.
  3. Gjej sa është shpejtësia e reaksionit (në ml hidrogjen për minutë) gjatë: i) minutës së parë; ii) minutës së dytë; iii) minutës së tretë;
  4. Pse ndryshon shpejtësia gjatë reaksionit?
  5. Sa ml hidrogjen u prodhuan gjithsej?
  6. Sa zgjati reaksioni?
  7. Sa është shpejtësia mesatare e reaksionit?
  8. Si mund ta ngadalësojmë reaksionin ndërkohë që mbajmë të pandryshuar masat e reaktantëve?