Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit Kontrolli i kapitullit 7 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Oksidi i bakrit (II)(\text{II}) katalizon shpërbërjen e peroksidit të hidrogjenit. Në një enë që ka 100100 ml tretësirë ujore të H2O2\text{H}_2\text{O}_2 shtohen 0.50.5 g oksid bakri (II)(\text{II}). Njëri nga produktet që përftohet, është në gjendje të gaztë. Gazi mblidhet dhe vëllimi i tij shënohet çdo 10 sekonda. Në tabelë tregohen këto rezultate:

  1. Çfarë kuptoni me termin katalizë?
  2. Vizatoni një diagram të përshtatshëm për këtë eksperiment.
  3. Cili është gazi që çlirohet?
  4. Shkruani barazimin kimik të reaksionit të shpërbërjes së peroksidit të hidrogjenit në prani të oksidit të bakrit.
  5. Ndërtoni grafikun për këtë reaksion (në boshtin vertikal vendosni vëllimin, në boshtin horizontal vendosni kohën).
  6. Përshkruani si ndryshon shpejtësia gjatë reaksionit.
  7. Çfarë ndodh me përqendrimin e peroksidit të hidrogjenit ndërkohë që reaksioni vazhdon?
  8. Emërtoni përbërjet kimike që gjenden në enë pas 9090 sekondash.
  9. Sa g oksid bakri (II)(\text{II}) do të mbetet në enë në fund të reaksionit?
  10. Janë dy katalizatorë që, veç e veç, mund të shpërbëjnë peroksidin e hidrogjenit. Njëri është oksidi i bakrit (II)(\text{II}), po tjetri?