Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit Kontrolli i kapitullit 8 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

Vargu i një hidrokarburi mund të copëzohet edhe në laborator, duke përdorur pajisjen e mësipërme.

  1. Çfarë kuptoni me copëzim të vargut (kreking)?
  2. Në cilat kushte ndodh krekingu i një hidrokarburi?
  3. Provëza e parë e mbushur me gaz zbrazet. Pse? (Çfarë mund të ketë tjetër përveç hidrokarburit në këtë provëz?)
  4. Në fund të eksperimentit, provëza ku mblidhet produkti, duhet të nxirret menjëherë nga uji. Përse duhet bërë kjo?
  5. Gjatë dehidrogjenimit të etanit (C2H6)(\text{C}_2\text{H}_6) përftohet eten (C2H4)(\text{C}_2\text{H}_4) dhe hidrogjen. Shkruani reaksionin.