Kopertina e librit Kimia 10-11: Pjesa II

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit Kontrolli i kapitullit 8 në librin Kimia 10-11: Pjesa II nga shtëpia botuese Pegi me autorë RoseMarie Gallagher dhe Paul Ingram.

Pyetja

a) Cila prej përbërjeve të mëposhtme mund të përdoret si monomer për të përftuar përbërje polimere (me adicion)? Shpjegoni zgjedhjen tuaj.

  1. Eteni, CH2=CH2\text{CH}_2=\text{CH}_2.
  2. Etanoli, C2H5OH\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}.
  3. Propani, C3H8\text{C}_3\text{H}_8.
  4. Stireni, C6H5CH=CHCl\text{C}_6\text{H}_5\text{CH=CHCl}.

b) Emërtoni polimeret e përftuara.