Matematika 10 - 11: Pjesa II

Steve Fearnley, June Haighton, Steve Lomax, Peter Mullarkey, James Nicholson dhe Matt Nixon

Pyetja

Një firmë shet karamele, të cilat paketohen në pako me përmasa të njëjta. Pakot paketohen në kuti me përmasa të ndryshme. Një kuti e madhe përmban 48 karamele, një kuti e mesme përmban 30 karamele, kurse një kuti e vogël përmban 18 karamele. Sa është numri më i madh i karameleve që mund të ketë një pako?