Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit Përpuno njohuritë 7 - Trupat tre përmasorë në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Këto janë dy shprehje të përdorura në lidhje me sferat:

  1. Lidh secilën shprehje me matjen e saktë:
  2. Shkruaj formulën për gjetjen e syprinës së sferës.
  3. Shkruaj formulën për gjetjen e vëllimit të sferës.
  4. Për këtë sferë gjej: i) syprinën; ii) vëllimin

Jepi përgjigjet deri në dy shifra pas presjes.