Kopertina e librit Matematika 10-11: Pjesa e Parë

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Përpuno njohuritë 7 - Trupat tre përmasorë në librin Matematika 10-11: Pjesa e Parë nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Jack Barraclough, Christ Baston, Ian Bettison, Sharon Bolger, Ian Boote, Judith Chadwick, Ian Jacques, Catherine Murphy, Su Nicholson, Naomi Norman, Diane Oliver, Katherine Pate, Jenny Roach, Peter Sherran dhe Robert Ward-Penny.

Pyetja

Ky është një kon:

  1. Sa është lartësia e tij?
  2. Sa është përftuesja?
  3. Zbato formulën V=13πr2hV = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h, për gjetjen e vëllimit të konit, ku hh është lartësia e konit.
  4. Zbato formulën S=πr2+πrlS=\pi r^2 + \pi r l, për të gjetur syprinën e përgjithshme të konit ku ll është gjatësia e përftueses së tij.

Jepe përgjigjen me saktësi deri në një shifër pas presjes.