Matematika 12 (me zgjedhje)

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Keith Gallick, Daniel Goldberg, Anne McAteer, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Joe Petran, Keith Bledger, Cong San, Harry Smith, Geoff Staley dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Vërteto se në qoftë se n2n^2 është një shumëfish i 3, atëherë nn është shumëfish i 3.
  2. Rrjedhimisht trego se 3\sqrt{3} është një numër irracional me metodën e supozimit nga e kundërta.