Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 14

Zgjidhja e ushtrimit 14 të mësimit 1.2B në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Brian Jefferson, David Bowles, Eddie Mullan, Garry Wiseman, John Rayneau, Katie Wood, Mike Heylings, Paul Williams dhe Rob Wagner.

Pyetja

Në një trekëndësh gjatësitë e brinjëve të cilit janë aa, bb dhe cc, gjysmëperimetri pp gjendet si gjysma e shumës së tri brinjëve. Syprina e trekëndëshit mund të gjendet si vijon: zbresim nga gjysmëperimetri secilën nga gjatësitë e brinjëve (duke përftuar kështu tri vlera), më pas i shumëzojmë këto shprehje së bashku me gjysmëperimetrin. Shprehjen e përftuar e fusim në rrënjë katrore.

  1. Shkruani një formulë për syprinën e trekëndëshit, e cila të përmbajë pp, aa, bb dhe cc.
  2. Me anë të formulës që gjetët në kërkesën (a), gjeni syprinën e trekëndëshit me brinjë 12xy12xy, 5xy5xy dhe 13xy13xy.
  3. Syprina e këtij trekëndëshi mund të gjendet në një mënyrë të thjeshtë. Argumentoni pse.