Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit 4.6B në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Brian Jefferson, David Bowles, Eddie Mullan, Garry Wiseman, John Rayneau, Katie Wood, Mike Heylings, Paul Williams dhe Rob Wagner.

Pyetja

Derivati i dytë i një funksioni është dhënë me formulën d2ydx2=12x+1\dfrac{d^2y}{dx^2}=12x+1. Kur x=1x=1, dydx=4\dfrac{dy}{dx}=4.

  1. Gjeni një shprehje për dydx\dfrac{dy}{dx} në lidhje me xx.
  2. Kur x=1x=1, y=12y=\dfrac{1}{2}. Cila është vlera e yy kur x=2x=2?