Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 4.7A në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Brian Jefferson, David Bowles, Eddie Mullan, Garry Wiseman, John Rayneau, Katie Wood, Mike Heylings, Paul Williams dhe Rob Wagner.

Pyetja

Njehsoni integralet e mëposhtme. Argumentoni përgjigjen për secilin rast.

 1. 24(x+1)dx\int^4_{2} (x+1)dx
 2. 15(2x1)dx\int^5_{1} (2x-1)dx
 3. 03(4x)dx\int^3_{0} (4-x)dx
 4. 26(13x)dx\int^6_{-2} (1-3x)dx
 5. 237dx\int^3_{-2} 7dx
 6. 17πdx\int^7_{1} \pi dx
 7. 13(π+1)dx\int^3_{1} (\pi+1) dx
 8. 03(3x2+4x+1)dx\int^3_{0} (3x^2+4x+1) dx
 9. 33(x26x1)dx\int^3_{-3} (x^2-6x-1) dx
 10. 11(1xx2)dx\int^1_{-1} (1-x-x^2) dx
 11. 23x3dx\int^{\sqrt{3}}_{\sqrt{2}} x^3 dx
 12. 11.5(x+1x)dx\int^{1.5}_{1} \Big(x+\dfrac{1}{x}\Big) dx
 13. 10(x3+2x+3)dx\int^{0}_{-1} (x^3+2x+3) dx
 14. 4251xdx\int^{25}_{4} \dfrac{1}{\sqrt{x}} dx
 15. 254πx2dx\int^{5}_{2} 4\pi x^2 dx
 16. 35(x3+x)dx\int^{\sqrt{5}}_{\sqrt{3}} (x^3+x) dx
 17. 33(x32x)dx\int^{3}_{-3} (x^3-2x) dx
 18. 1412πx2dx\int^{\frac{1}{2}}_{\frac{1}{4}} \dfrac{\pi}{x^2} dx