Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit 4.8B në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Brian Jefferson, David Bowles, Eddie Mullan, Garry Wiseman, John Rayneau, Katie Wood, Mike Heylings, Paul Williams dhe Rob Wagner.

Pyetja

Ekuacioni y=xy=\sqrt{x} paraqet vetëm njërin krah të parabolës me bosht simetrie y=0y=0.

  1. Njëhsoni ydx\int ydx.
  2. Njehsoni syprinën e zonës së kufizuar nga vija, boshti OxOx dhe drejtëzat x=0x=0 dhe x=1x=1.
  3. PP është syprina e zonës poshtë vijës, ndërmjet drejtëzave x=4x=4 dhe x=9x=9. Njehsoni raportin P:QP:Q.
  4. Njehsoni syprinën e zonës së kufizuar nga vija y=1+xy=1+\sqrt{x} boshti OxOx dhe drejtëzat x=0x=0 dhe x=1x=1. Shpjegoni ndryshesën ndërmjet përgjigjes së kërkesës (b).