Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 7.1B në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Brian Jefferson, David Bowles, Eddie Mullan, Garry Wiseman, John Rayneau, Katie Wood, Mike Heylings, Paul Williams dhe Rob Wagner.

Pyetja

Një meteorolog do të dijë temperaturën mesataren në qytetin e tij. Vlerat e temperaturave, të matura në çdo orë, për një periudhë prej tre muajsh, japin një mesatare aritmetike prej 14°14\degreeC, por vlerat e matura çdo orë, për një periudhë prej tre vjetësh, japin një mesatare prej 21°21\degreeC.

  1. Sa të besueshme janë dy teknikat dhe në çfarë përfundimi mund të arrini për temperaturën mesatare të vërtetë?
  2. Meteorologu mori mesataret aritmetike mujore dhe i renditi ato sipas muajit të matjes, nga e para tek e fundit. Më pas, ai përdori kampionimin sistematik, duke marrë një numër të rastësishëm nga 1 në 12, për vlerën e parë, dhe më pas duke zgjedhur çdo vlerë të 12-të pas asaj. Diskutoni pse kjo teknikë nuk është e përshtatshme për të gjetur një vlerë të përafërt të temperaturës mesatare të qytetit.