Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit Përmbledhje dhe përsëritje 6 në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Brian Jefferson, David Bowles, Eddie Mullan, Garry Wiseman, John Rayneau, Katie Wood, Mike Heylings, Paul Williams dhe Rob Wagner.

Pyetja

Në figurë është dhënë katërkëndëshi ABCD, ku AB=p;AC=q;AD=r\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{p}; \overrightarrow{AC}=\overrightarrow{q}; \overrightarrow{AD}=\overrightarrow{r}. Pika EE është mesi i CDCD. Pika FF bën pjesë në BDBD dhe BF:FD=3:1BF:FD=3:1. Shprehni vektorët e mëposhtëm me anë të p,q\overrightarrow{p}, \overrightarrow{q} dhe r\overrightarrow{r}.

  1. DC\overrightarrow{DC}
  2. DE\overrightarrow{DE}
  3. AE\overrightarrow{AE}
  4. BD\overrightarrow{BD}
  5. BF\overrightarrow{BF}
  6. AF\overrightarrow{AF}