Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 13C në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Gjej ekuacionin e vijës që ka derivat të yy në lidhje me xx të dhënë dhe që kalon nëpër pikën e dhënë:

  1. dydx=3x2+2x;\dfrac{dy}{dx}=3x^2+2x; pika (2,10)(2, 10)
  2. dydx=4x3+2x3+3;\dfrac{dy}{dx}=4x^3+\dfrac{2}{x^3}+3; pika (1,4)(1, 4)
  3. dydx=x+14x2;\dfrac{dy}{dx}=\sqrt{x}+\dfrac{1}{4}x^2; pika (4,11)(4, 11)
  4. dydx=3xx;\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{3}{\sqrt{x}}-x; pika (4,0)(4, 0)
  5. dydx=(x+2)2;\dfrac{dy}{dx}=(x+2)^2; pika (1,7)(1, 7)
  6. dydx=x2+3x;\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{x^2+3}{x}; pika (0,1)(0, 1)