Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit Sfidë

Zgjidhja e ushtrimit Sfidë të mësimit 13C në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

  1. Një bashkësi vijash, secila prej të cilave kalon nga origjina, kanë ekuacione y=f1(x),y=f2(x),y=f3(x)y=f_1(x), y=f_2(x), y=f_3(x) ...... ku fn(x)f'_n(x) == fn1(x)f_{n-1}(x) dhe f1(x)=x2f_1(x)=x^2. a) Gjej f2(x),f3(x)f_2(x), f_3(x).; b) Propozo një shprehje për fn(x)f_n(x).
  2. Një bashkësi vijash me ekuacione y=f1(x),y=f2(x),y=f3(x),...y=f_1(x), y=f_2(x), y=f_3(x), ... është e tillë që të gjitha kalojnë nëpër pikën (0,1)(0, 1) dhe ato janë të lidhura me kushtin fn(x)=fn1(x)f'_n(x)=f_{n-1}(x) dhe f1(x)=1f_1(x)=1. Gjej f2(x),f3(x),f4(x)f_2(x), f_3(x), f_4(x).