Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit 2D në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

x214x+1=(x+p)2+qx^2 - 14x + 1 = (x+p)^2 + q, ku pp dhe qq janë konstante.

  1. Gjej vlerat e pp dhe qq.
  2. Me anë të përgjigjes në pikën a, ose ndryshe, trego se zgjidhjet e ekuacionit x214x+1=0x^2 - 14x + 1 = 0 mund të shkruhen në formën r±s3r \pm s\sqrt{3}, ku rr dhe ss janë konstante që duhen gjetur.