Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Funksioni f(x)f(x) është përcaktuar nga f(x)=x22xf(x) = x^2 - 2x, xRx \in R. Jepet që f(a)=8f(a) = 8. Gjej dy vlera të mundshme për aa.