Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 3C në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Në secilin rast: i) vizato grafikët në të njëjtin sistem boshtesh koordinative për secilin çift ekuacionesh; ii) gjej koordinatat e pikës së prerjes:

  1. y=3x5y=3x\begin{aligned} &y = 3x-5 \\ &y = 3-x \end{aligned}
  2. y=2x7y=83x\begin{aligned} &y = 2x-7 \\ &y = 8-3x \end{aligned}
  3. y=3x+23x+y+1=0\begin{aligned} &y = 3x+2 \\ &3x+y+1 = 0 \end{aligned}