Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Gjej bashkësinë e vlerave të xx për të cilat:

  1. x2<103xx^2<10-3x
  2. 11<x2+1011<x^2+10
  3. x(32x)>1x(3-2x)>1
  4. x(x+11)<3(1x2)x(x+11)<3(1-x^2)