Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Skica tregon grafikët e drejtëzave me ekuacione:

y=x+1y=x+1, y=7xy=7-x dhe x=1x=1

  1. Gjej koordinatat e pikave të prerjes së funksioneve.
  2. Shkruaj sistemin e inekuacioneve që paraqet zona e ngjyrosur e treguar në skicë.