Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Faktorizo ekuacionet e mëposhtme dhe në vijim skico vijat përkatëse:

  1. y=x3+x22xy=x^3+x^2-2x
  2. y=x3+5x2+4xy=x^3+5x^2+4x
  3. y=x3+2x2+xy=x^3+2x^2+x
  4. y=3x+2x2x3y=3x+2x^2-x^3
  5. y=x3x2y=x^3-x^2
  6. y=xx3y=x-x^3
  7. y=12x33xy=12x^3-3x
  8. y=x3x22xy=x^3-x^2-2x
  9. y=x39xy=x^3-9x
  10. y=x39x2y=x^3-9x^2