Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Grafiku i y=x3+bx2+cx+dy=x^3+bx^2+cx+d ku bb, cc dhe dd janë numra realë, tregohet në figurë.

  1. Gjej vlerat e bb, cc dhe dd.
  2. Shkruaj koordinatat e pikës ku vija pret boshtin yy.