Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 5A në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Gjej koeficientin këndor të drejtëzave që kalojnë në këto çifte pikash:

 1. (4,2),(6,3)(4,2), (6,3)
 2. (1,3),(5,4)(-1,3), (5,4)
 3. (4,5),(1,2)(-4,5), (1,2)
 4. (2,3),(6,5)(2,-3), (6,5)
 5. (3,4),(7,6)(-3,4), (7,-6)
 6. (12,3),(2,8)(-12,3), (-2,8)
 7. (2,4),(10,2)(-2,-4), (10,2)
 8. (12,2),(34,4)(\frac{1}{2},2), (\frac{3}{4},4)
 9. (14,12),(12,23)(\frac{1}{4},\frac{1}{2}), (\frac{1}{2},\frac{2}{3})
 10. (2.4,9.6),(0,0)(-2.4,9.6), (0,0)
 11. (1.3,2.2),(8.8,4.7)(1.3,-2.2), (8.8,-4.7)
 12. (0,5a),(10a,0)(0,5a), (10a,0)
 13. (3b,2b),(7b,2b)(3b,-2b), (7b,2b)
 14. (p,p2),(q,q2)(p,p^2), (q,q^2)