Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 11

Zgjidhja e ushtrimit 11 të mësimit 6C në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Një rreth CC ka ekuacion x2+y2+12x+2y=kx^2+y^2+12x+2y=k, ku kk është një konstante.

  1. Gjej koordinatat e qendrës CC të rrethit.
  2. Gjej bashkësinë e vlerave të mundshme të kk.