Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit Sfidë

Zgjidhja e ushtrimit Sfidë të mësimit 6C në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

  1. Një rreth me ekuacion (xk)2+(y2)2=50(x-k)^2+(y-2)^2=50 kalon në pikën (4,5)(4, -5). Gjej vlerat e mundshme të kk dhe ekuacionin e secilit rreth.
  2. Pasi të plotësohet katrori në lidhje me xx dhe ai në lidhje me yy, trego se ekuacioni x2+y2+2fx+2gy+c=0x^2+y^2+2fx+2gy+c=0 paraqet një rreth me qendër (f,g)(-f, -g) dhe rreze f2+g2c\sqrt{f^2+g^2-c}.