Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 13

Zgjidhja e ushtrimit 13 të mësimit 9A në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Në trekëndëshin ABCABC, AB=(5x)AB=(5-x) cm, BC=(4+x)BC=(4+x) cm, këndi ABC=120°ABC=120\degree dhe AC=yAC=y cm.

  1. Trego se y2=x2x+61y^2=x^2-x+61.
  2. Përdor metodën e plotësimit të katrorit për të gjetur vlerën minimale të y2y^2, duke dhënë edhe vlerën e xx për të cilën arrihet kjo vlerë minimale.