Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 15

Zgjidhja e ushtrimit 15 të mësimit 9A në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Një fermë është vendosur në një fushë që ka formën e një katërkëndëshi siç tregohet edhe në figurë. Këndi ndërmjet gardhit ABAB dhe atij ADAD është 74°74\degree. Gjej këndin ndërmjet gardheve BCBC dhe CDCD.