Kopertina e librit Matematika 9

Zgjidhja e ushtrimit 23

Zgjidhja e ushtrimit 23 të mësimit Përsëritje B në librin Matematika 9 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Deborah Barton.

Pyetja

Duke supozuar që mund të përdorni numrat e plotë nga 0 në 10, jepni bashkësinë e zgjidhjes për inekuacionet e mëposhtme.

  1. x<5x<5
  2. x>3x>3
  3. x+5<9x+5<9
  4. x34x-3\ge4