TIK 11

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Rendit disa nga arsyet që çojnë në krijimin e një rrjeti kompjuterash.