TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

A është e nevojshme që kompjuteri yt të pajiset me kartë grafike, nëse ti përdor më shpesh programet e paketës Office dhe shfleton internetin?