Instalimi i një IDE

Leksion ku ju tregoj se çfarë është një IDE dhe si të instaloni një për zhvillimin e programeve me C++.